***

سرخط اخبار

مطالب

صافی
 • اطلاعیه ترم تابستان (3-94)

  اطلاعیه ترم تابستان (3-94) برای کلیه رشته های مقطع کاردانی / کارشناسی

  1-     تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی می باشد.

  2-    اخذ هم زمان دروس کارورزی1 و کارورزی 2 ممنوع است.

  3-   مهمان شدن در دروس کارورزی و پروژه امکان پذیر نمی باشد.

  4-    دانشجویانی که در تاریخ 31/6/95 (این نیمسال تابستان ) فارغ التحصیل می گردند درس کارورزی 2 را میتوانند اخذ نمایند.

  5-    دانشجویان در نیمسال تابستان از بین دروس گروه معارف اسلامی (انقلاب وتاریخ) فقط 2 واحد را میتوانند انتخاب نمایند.

  6-    بعد از اتمام مهلت انتخاب واحد دانشجویان، کارشناسان آموزش واحدهای انتخابی را توسط دانشجویان را به منظور کنترل رعایت ضوابط، ویرایش می نمایند ، لطفا هفته بعد از انتخاب واحد، جهت رویت تغییرات احتمالی به سامانه سجاد مراجعه گردد.

   

  دروس عمومی کاردانی

  دروس عمومی کارشناسی

  دروس مهارتی کاردانی

  دروس مهارتی کارشناسی

  فارسی

  زبان خارجی

  آشنایی با دفاع مقدس

  دانش خانواده

  تربیت بدنی

  انقلاب اسلامی

   تاریخ فرهنگ و تمدن ورزش1

  اسلامی

  اخلاق حرفه ای

  خدمات الکترونیکی

  مهارتها و قوانین کسب و کار

  کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات

  کارآفرینی

  گزارش نویسی

  ایمنی و بهداشت محیط کار

   اصول سرپرستی

  کنترل پروژه

  مدیریت کسب و کار بهره وری

  روانشناسی کار

  اصول و فنون مذاکره مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی

  مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری

  مدیریت منابع انسانی