***

سرخط اخبار

مطالب

صافی
  • پرداخت شهریه نیمسال 2-94

    دانشجویان گرامی، با توجه به آغاز امتحانات پایان ترم از اواخر خرداد ماه و عدم امکان صدور و تایید کارت ورود به جلسه در صورت داشتن بدهی، لطفا  پیش از آغاز ایام امتحانات نسبت به پرداخت شهریه حق نظارت (شهریه 15% ستاد- بصورت اینترنتی) و شهریه متغیر (مراجعه به امور مالی مرکز) اقدام فرمایید.