***

سرخط اخبار

مطالب

صافی
 • اطلاعیه مهم – امتحانات پایان ترم 1- 95

  اطلاعیه مهم – امتحانات پایان ترم 1- 95 (لطفا بطور کامل مطالعه نمایید)


  ◀️ دانشجویان گرامی جهت حضور در جلسه امتحان، همراه داشتن کارت ورود به جلسه تایید شده توسط واحد مالی مرکز الزامی است. لطفا از تاریخ سه شنبه 7 دی ماه 95 نسبت به پرینت کارت خود از سامانه آموزشی سجاد اقدام نموده و جهت تایید آن به امور مالی مرکز مراجعه نمایید (آخرین مهلت 15 آذر).
  ◀️درصورتی که هرگونه بدهی حق نظارت (15درصد شهریه ستاد) و یا شهریه متغیر و ثابت دارید امکان پرینت کارت و یا تایید آن وجود ندارد لذا در اسرع وقت نسبت به پرداخت شهریه و تعیین تکلیف وضعیت بدهی خود اقدام نمایید.
  ◀️شماره صندلی هر امتحان فقط در کارت ورود به جلسه دانشجو درج می گردد و شماره صندلی ها (همانند ترم های گذشته) در تابلوی اعلانات نصب نمی گردد و نداشتن کارت ورود به جلسه دارای شماره صندلی از ورود دانشجو به جلسه امتحان جلوگیری شده و برای ایشان غیبت منظور می گردد.
  ◀️دانشجو فقط حق شرکت در آزمونی را دارد که در کارت ورود به جلسه و با نام مدرس مربوطه ثبت شده است و حضور دانشجو در کلاسهای درس دیگر و یا حضور اشتباه در کلاس مدرس دیگری از همان درس، هیچ حقی برای دانشجو ایجاد نمی کند.
  ◀️عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت غیر موجه بوده و نمره آن درس در کارنامه صفر محسوب می شود. درصورتیکه دلیل غیبت شما موجه است (استراحت پزشکی برای بیماری های خاص، مامورت نظامی، فوت اقوام درجه1) می باشد حدااکثر تا 48 ساعت بعد از تاریخ امتحان، نسبت به ارایه مستدات خود به مسئول حوزه امتحانات یا آموزش مرکز اقدام نمایید.