***

سرخط اخبار

مطالب

صافی
  • ویرایش انتخاب واحد نیم سال دوم 93

    دانشجویان گرامی با توجه به عدم رعایت برخی نکات در انتخاب واحد و عدم تشخیص سامانه، انتخاب واحد شما پس از حذف و اضافه، بعضا  توسط کارشناسان آموزش ویرایش می شود. لطفا در اسرع وقت لیست دروس خود را در سامانه آموزشی بررسی نموده و طبق آن در کلاسهای درس حاضر شوید. عواقب آموزشی ناشی از عدم مراجعه به عهده دانشجو می باشد.

    با تشکر، آموزش مرکز