***

سرخط اخبار

جستجو در سایت

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

(آسیب های اجتماعی جوانان، آسیب های اجتماعی نوپدید (فضای جازی)، انحرافات جنسی)

چهارشنبه 3 آبان 1396- ساعت 14

مدرس: دکتر سماوی، دکتری روانشناسی