***

سرخط اخبار

جستجو در سایت

کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی خانواده، آسیب های اجتماعی اعتیاد

کارگاه آموزشی و جلسه پرسش و پاسخ 

آسیب های اجتماعی خانواده، آسیب های اجتماعی اعتیاد

دوشنبه 8 آبان 1396- ساعت 14

مدرس: دکتر حسین پور