***

سرخط اخبار

جستجو در سایت

کارگاه آموزشی شناخت مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد

کارگاه آموزشی شناخت مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد ویژه دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان هرمزگان برگزار شد

کارگاه آموزشی شناخت مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد با هدف ارتقا سطح آگاهی و توامند سازی در برابر مصرف مواد مخدر و الکل ویژه دانش آموزان و دانشجویان در جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان برگزار شد.

الهام ذاکری کارشناس پیشگیری آسیب های اجتماعی گفت: مهمترین هدف ما در برگزاری این کارگاه ها ارتقا سطح آگاهی و توامند سازی در برابر  مصرف مواد و الکل در دانشجویان و دانش آموزان است.

ذاکری افزود: پیشگیری از مصرف مواد در سه سطح اولیه، ارتقا سطح آگاهی و توانمند سازی دانشجوها و دانش  آموزان در بحث مواد و الکل است که درباره خود مواد، مضرات و باورهای مصرف و در نهایت درباره اینکه مواد چه آسیبی به ما می رساند است.

کارشناس پیگیری اولیه از اعتیاد ادامه داد: در سطح دوم درباره مواد مصرفی استفاده دانش آموزان و دانشجویان هست که صنعتی و جدید است که تحت عنوان های جدید وارد بازار می شوند اما همان مواد مخدرهای قبلی است با فرمول جدید و با مضرات بیشتر و قشر تحصیل کرده  ما بیشتر به سمت آن گرایش دارند و به دلیل سهل الوصول بودن قیمت پایین و بیشتر مورد استفاده است.

وی تصریح کرد: سطح سوم برای دانش آموزان یا دانشجویانی هستند که به مواد و الکل دچار شده و تلاش بر بازتوانی آنها است و وارد فاز درمان می شویم.