***

سرخط اخبار

جستجو در سایت

مقررات جلسه امتحان

مقررات جلسه امتحان

دانشجویان گرامی، ضمن آرزوی موفقیت برای شما، خواهشمند است نسبت به رعایت مقررات جلسه امتحانی دقت کافی داشته باشید.

r     دانشجويان باید 15 دقيقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاري امتحان حضور داشته باشند.

r     دانشجویان باید قبل از استقرار بر روي صندلي‌ها، شماره صندلي را با شماره اعلام شده تطبيق دهند (هرگونه جابجايي در شماره صندلي و محل نشستن، تخلف محسوب مي شود.

r      نوشتن نام، نام‌خانوادگي، شماره دانشجويي و نام استاد بر روي تمامي برگه هاي پاسخ نامه و اوراق امتحاني الزامی است.

r      دانشجويان موظفند كارت معتبر دانشجويي و برگه ورود به جلسه تایید شده خود را در هر جلسه امتحان همراه داشته باشند.

r     

 دانشجويان موظفند در طول برگزاري امتحان، آرامش و سكوت جلسات امتحاني را حفظ نمايند و به تذکرات مراقبین توجه کامل نمایند. هرگونه اعمال يا رفتاري كه موجب اختلال يا وقفه در برگزاري امتحان و یا بهم خوردن تمرکز و آرامش دانشجویان و مراقبین گردد، تخلف محسوب می شود.

r      دانشجویان نباید جلسات امتحاني را قبل از انجام حضور و غياب توسط عوامل اجرايي امتحانات، ترك نمايند.

r      دانشجویان از تفكيك و جداسازي برگه هاي امتحاني سنجاق شده به یکدیگر خودداری نمایند.

r      پس از شروع امتحان، دانشجويي كه با تأخير وارد جلسه امتحاني مي‌گردد، در صورتي مي تواند در جلسه امتحان شركت نمايد كه هيچ دانشجوي آن امتحان، جلسه امتحاني را ترك ننموده باشد.

r      همراه داشتن اسباب و لوازمي از قبيل كتاب، جزوه، ماشين حساب (بدون مجوز)، کاغذ يادداشت، كيف و تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی در جلسه امتحان (حتی درصورت عدم استفاده از آنها)، تبادل برگه امتحانی، یادداشت بر روی لباس و بدن، نگاه کردن به برگه امتحانی دیگران و اعمالی از این قبیل، تخلف محسوب می شود.

r      چنانچه فرد ديگري بجاي دانشجو در جلسه امتحان حضور داشته باشد، عواقب قانوني آن شامل هر دو نفر خواهد گردید.

r      خروج هر نوع مستندات و مدارك امتحاني از جلسه امتحان ممنوع است.

صورتجلسه تخلف و تقلب های امتحانی توسط مرکز آموزش به واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی ارجاع داده شده و موجب عواقبی از جمله اخطار کتبی و درج سوابق در پرونده، درج نمره 25/. ، در آن درس و ... خواهد شد.

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس