***

سرخط اخبار

جستجو در سایت

مسابقات شطرنج دانشجویان علمی کاربردی استان

نخستین دوره مسابقات شطرنج دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی استان هرمزگان، گرامی داشت 11 سال فعالیت جهاد دانشگاهی در استان هرمزگان، به همت مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس و همکاری بسیج دانشجویی شهید قریب بهمن ماه 92 برگزار می گردد. دانشجویان عزیز در کلیه مراکز سطح استان می توانند جهت نام نویسی به دفاتر بسیج دانشجویی مسقر  مراکز  و یا کارشناس فرهنگی مرکز خود مراجعه نمایند.