***

سرخط اخبار

جستجو در سایت

کسب مدال در چهارمین المپیاد ورزشی دانشجویان توسط دانشجویان مرکز

افتخار آفرینی دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس در چهارمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی  کشور توسط آقای عبدالوهاب علیمرادی (مدال نقره تیمی و مدال نقره انفرادی در رشته شطرنج)، آقای مجتبی آراسته (مدال نقره تیمی در رشته شطرنج)  و آقای رامین ایرانپور (مدال برنز در رشته کاراته)