***

سرخط اخبار

جستجو در سایت

نقل_و_انتقالات_دانشجویان (برای نیمسال اول 97-96)

✅به استحضار می¬رساند زمان #نقل_و_انتقالات_دانشجویان، از تاریخ 01/03/96 لغایت 15/03/96 در سامانه آموزشی دانشگاه میسور می-باشد.
لازم به توضیح است در مهلت مذکور تنها امکان ثبت درخواست انتقال بدون تغییر رشته برای دانشجویان ترم دوم و بالاتر مهیا گردیده است و دانشجویان و مراکز آموزشی می¬توانند نسبت به ثبت درخواست انتقال در نیم¬سال اول سال تحصیلی 97-96 بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات دانشگاه اقدام نمایند.