***

سرخط اخبار

جستجو در سایت

اطلاعیه مهم – امتحانات پایان نیمسال دوم 96-95

✅ اطلاعیه مهم – امتحانات پایان نیمسال دوم 96-95  (لطفا بطور کامل مطالعه نمایید)


◀️ دانشجویان گرامی جهت حضور در جلسه امتحان، همراه داشتن کارت ورود به جلسه تایید شده توسط واحد مالی مرکز الزامی است. لطفا از تاریخ یکشنبه 7 خرداد ماه 95 نسبت به پرینت کارت خود (که حاوی شماره صندلی هر امتحان باشد) از سامانه آموزشی سجاد اقدام نموده و جهت تایید آن به امور مالی مرکز مراجعه نمایید.


◀️درصورتی که هرگونه بدهی حق نظارت (15درصد شهریه ستاد) و یا شهریه متغیر و ثابت دارید امکان پرینت کارت و یا تایید آن وجود ندارد لذا در اسرع وقت نسبت به پرداخت شهریه و تعیین تکلیف وضعیت بدهی خود اقدام نمایید.


◀️شماره صندلی هر امتحان فقط در کارت ورود به جلسه دانشجو درج می گردد و درصورت نداشتن کارت ورود به جلسه دارای شماره صندلی از ورود دانشجو به جلسه امتحان جلوگیری شده و برای ایشان غیبت منظور می گردد.


◀️دانشجو فقط حق شرکت در آزمونی را دارد که در کارت ورود به جلسه و با نام مدرس مربوطه ثبت شده است و حضور دانشجو در کلاسهای درس دیگر و یا حضور اشتباه در کلاس مدرس دیگری از همان درس، هیچ حقی برای دانشجو ایجاد نمی کند.


◀️عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت غیر موجه بوده و نمره آن درس در کارنامه صفر محسوب می شود. درصورتیکه دلیل غیبت شما موجه است (استراحت پزشکی برای بیماری های خاص، مامورت نظامی، فوت اقوام درجه1) می باشد حداکثر تا 48 ساعت بعد از تاریخ امتحان، نسبت به ارایه مستندات خود (که به تایید پزشک معتمد دانشگاه، مستقر در مرکز مشاوره دانشگاه هرمزگان رسیده باشد) به مسئول حوزه امتحانات یا آموزش مرکز اقدام نمایید.

جهت تسریع در انجام امور و جلوگیری از اتلاف وقت خودتان لطفا مراجعه به امور مالی را به روزهای اخر موکول نفرمایید.