***

سرخط اخبار

جستجو در سایت

سمینار آموزشی کارآفرینی سازمانی

سمینار آموزشی کارآفرینی سازمانی

 مدرس: مهندس محمد ملک پور، دوشنبه  16 اسفند  95 ساعت 9.30  

(همراه با مراسم تقدیر از برگزیدگان پژوهش و کارافرینی دانشگاه علمی کاربردی استان در سال 95)