***

سرخط اخبار

جستجو در سایت

ویرایش انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95

✅توجه✅

ویرایش انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95

دانشجویان گرامی با توجه به عدم رعایت برخی نکات (از قبیل سقف واحد مجاز، پیش نیاز دروس، ترم بندی استاندارد ، قوانین و مقررات اخذ دروس کارورزی و ...) در انتخاب واحد و عدم تشخیص سامانه، انتخاب واحد شما پس از حذف و اضافه، بعضا توسط کارشناسان آموزش ویرایش شده است. لطفا در اسرع وقت لیست دروس خود را در سامانه آموزشی بررسی نموده و طبق آن در کلاسهای درس حاضر شوید.
⛔️ مسئولیت عدم مراجعه به سامانه آموزشی و کنترل نکردن برنامه کلاسی به عهده خود دانشجو می باشد.