***

سرخط اخبار

همکاران و شماره های تلفن

شماره تلفن های مرکز:  33681061 و  33686070

دفتر اساتید: 33684408

فکس: 33684401

 *********************************************************************

سید محمد میر حسینی 
سمت:رییس مرکز
 داخلی 1

 

 ریحانه هاشمی مدنی 

سمت: معاون آموزشی
داخلی 2

 

فرخنده کنعانی نژاد 

سمت: کارشناس آموزش
داخلی 2

 

مریم بهاگردی 
سمت: کارشناس امور مالی
داخلی 3

 

ملیحه شمیران 

سمت:کارشناس امور دانش آموختگان
 داخلی 4  و خط مستقیم:33684403

 

معصومه دستاویز 

سمت: کارشناس  امور دانش آموختگان

 

 علی اکبر میردیکوند 

سمت:حراست
خط مستقیم: 33620715

 

  ساقی جمعان 

سمت:کارشناس نظارت و امور مدرسان
داخلی 5  و خط مستقیم:33684403

 

 آزاده عطایی 

سمت: کارشناس امور ثبت نام و مشمولین
داخلی 6

 

راضیه هاشمی پور 
سمت: کارشناس امور ثبت نام و برنامه ریزی
داخلی 6

 

 فریبرز داستان 

سمت: کارشناس امور دانشجویی ، فرهنگی و مشاوره
داخلی 6

 

سید عبدالصاحب حسینی 

سمت: کارشناس امور پژوهشی اطلاع رسانی و کتابخانه
داخلی 6

 

زهرا موسایی 
سمت: مسئول دبیرخانه

نوشین صحبتی

سمت: مسئول بایگانی

 

صیاد علایی

سمت: مسئول اتاق اساتید
داخلی 7

خط مستقیم: 33684408

 

زینب فکر روشن

مسئول کتابخانه

 

رسول کیان

مسئول انفورماتیک

خط مستقیم: 33681054