***

سرخط اخبار

دانلود نمونه طرح های توجیهی کسب و کار (پروژه کارآفرینی)

دانلود نمونه طرح های توجیهی کسب و کار (پروژه کارآفرینی)

طرحهای زیر صرفا به عنوان نمونه و آشنایی شما بوده و اعداد و ارقام و هزینه های مندرج در آنها متناسب با حال حاضر نمی باشد. جهت دریافت نمونه طرحهای بیشتر می توانید به کتابخانه مرکز و یا مسئول دفتر کارآفرینی مراجعه نمایید.

 

طرح توجیهی توليد ادوات کشاورزی با ظرفیت 75 تن در سال

فايل ها:
طرح توجیهی ادوات کشاورزی
تاريخ 1395-08-18 اندازه فايل 120.3 KB دانلود 8744

 

طرح توجیهی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم

طرح توجیهی تولید پروفیل آلومینیوم
تاريخ 1395-08-18 اندازه فايل 139.71 KB دانلود 3956

 

 طرح توجیهی تولید نان ماشینی با ظرفیت 1000 تن در سال

طرح توجیهی تولید نان ماشینی
تاريخ 1395-08-18 اندازه فايل 109.05 KB دانلود 6416

 

طرح توجیهی تولید کنسرو ماهی

طرح توجيهي توليد كنسرو ماهي
تاريخ 1395-08-18 اندازه فايل 121.27 KB دانلود 4619

 

طرح توجیهی تولید کود کمپوست

طرح توجیهی تولید کود کمپوست
تاريخ 1395-08-18 اندازه فايل 112.89 KB دانلود 3682

 

طرح توجیهی تولید لوله های پلی اتیلن

طرح توجيهي توليد لوله پلی اتیلن
تاريخ 1395-08-18 اندازه فايل 129.96 KB دانلود 2491

 

طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی

طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی
تاريخ 1395-08-18 اندازه فايل 144.66 KB دانلود 3302

 

طرح توجیهی تولید پودر ماهی

طرح توجيهي توليد پودر ماهی
تاريخ 1395-08-18 اندازه فايل 105.89 KB دانلود 2333

 

طرح توجیهی تولید بتن

طرح توجیهی تولید بتن
تاريخ 1395-08-18 اندازه فايل 98.29 KB دانلود 3145

 

 طرح توجیهی تولید الکل خرما

طرح توجیهی تولید الکل خرما
تاريخ 1395-08-18 اندازه فايل 128.57 KB دانلود 3090

 

طرح توجیهی تولید بشکه فلزی

طرح توجیهی تولید بشکه فلزی
تاريخ 1395-08-18 اندازه فايل 121.12 KB دانلود 1569

 

 طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی

طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی
تاريخ 1395-08-18 اندازه فايل 126.42 KB دانلود 9328

 

طرح توجیهی تولید شناور باربری فایبر گلاس

طرح توجیهی تولید شناور باربری فایبرگلاس
تاريخ 1395-08-18 اندازه فايل 139.87 KB دانلود 2208